Допис члановима Стоматолошке коморе Србије - 06.02.2015

9. фебруар 2015.


Поштовано чланство, колегинице и колеге,

 

Дужност нам је да вас обавестимо о актуелностима која се тичу стоматолога, а из разлога што сматрамo да иста не треба да прођу мимо вас, тј. без учешћа Коморе.

 

Наиме, Министарство здравља је објавило на своме сајту предлог измене Закона о коморама здравствених радника, који је у плану да се поднесе Скупштини Р. Србије на усвајање. Поменути Предлог Закона, донет је без учешћа и консулатација Комора, дакле не само без нас стоматолога, већ и без чланова осталих Комора здравствених радника.

 

Скупштина СКС, на седници одржаној 31.01.2015. године, имала је расправу на поменути Предлог и донела закључак да се са поменутим изменама не слаже, те да нису у најбољем интересу стоматолога.

 

У вези са изнетим, Директор СКС и правна служба СКС учествовали су на састанку са представницима осталих Комора здравствених радника, те су све Коморе донеле закључак исти као и Скупштина СКС. Као последица састанка, упућен је допис Министарству здравља са захтевом за хитан пријем представника Комора здравствених радника, као и примедбe на поменути Предлог Закона, који вам у прилогу овог дописа шаљемо.

 

Оно на шта вам овим путем такође морамо указати јесте, иступање појединих стоматолога, који подржавају поменуте промене Закона.

 

Тачније, поједини доктори стоматологије као и руководство СКС, добили су дописe одређених стоматолога, при томе поменути стоматолози не иступају у име Коморе, већ у име одређених удружења или радних група,  где не можемо са сигурношћу тврдити да су руководиоци тих удружења упознати са њиховим иступањима.

 

У својим дописима, поменути доктори  настоје да постојећи рад и активност Коморе минимализирају, сматрамо из личних разлога, јер СКС против неких од њих води поступке пред надлежним органима, и то по кривичним пријавама за проневеру, кривично дело злоупотребе службеног положаја и к.дела повреда права на управљање и oдузимање службеног печата и службеног списа.

 

О поменутим пријавама одлучиће надлежни органи који су покренули истрагу, а чини нам се да поменути доктори и сада врше злоупотребу, чињеницом да користe базу података СКС, на основу које поседују електронске адресе стоматолога на које достављају поменуте дописе.

 

Поштоване колеге, Стоматолошка комора Србије постоји у интересу доктора стоматологије, и искључиво ради остваривања и заштите права доктора стоматологије. Сви лични и појединачни интереси сваког постојећег и бившег члана Коморе, не смеју бити испред заједничког и основног циља, а то је остваривање и заштита интереса доктора стоматологије.

 

Комора ће и даље наставити са активностима усмереним, како на побољшању положаја доктора стоматологије, тако и на заштити и интегритету Коморе као професионалне организације стоматолога.

 

Преузмите допис (pdf)

 

Председник Скупштине СКС

Проф. др Никола Бурић с.р.

 

Председник УО СКС

Мр сци др Веселин Лукић с.р.

 

Директор СКС

Проф.др Витомир Константиновић с.р.