Јавна набавка у отвореном поступку - услуге осигурање професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП број 5/19.

24. октобар 2019.


Документ можете преузети овде:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације

Преузмите документ (16.79 KB)