Јавна набавка у отвореном поступку - услуге осигурање професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП број 5/19.

6. новембар 2019.


Документ можете преузети овде:

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (1473.77 KB)