Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 4/19 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе Стоматолошке коморе Србије

8. август 2019.


Документе можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (46.04 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (202.98 KB)