СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 20. 06. 2020.

14. јули 2020.

Документ можете преузети овде:

Oдлука - могућност ослобађања чланарине за месец март и април 2020 год. запослених у приватној пракси

Преузмите документ (38.25 KB)

Одлука - Радна група СКС за израду Закона о денталној медицини у РС

Преузмите документ (685.03 KB)

Одлука - Комисија за рецензију радова

Преузмите документ (51.92 KB)

Одлука - усвајање Одлуке Већа стоматолога запослених у државним установама СКС дел. бр. 92-5-13 од 29.02.2020.

Преузмите документ (65.41 KB)

Одлука - упућивање Предлога Већа приватне праксе СКС дел. бр. 87-5-9 од 22.02.2020.

Преузмите документ (36.39 KB)

Одлука - усвајање Извештаја о раду СКС у периоду пандемије COVID 19

Преузмите документ (37.43 KB)

Одлука - усвајање Иницијативе Већа приватне праксе СКС дел.бр. 87-5-10 од 22.02.2020.

Преузмите документ (38.11 KB)

Одлука - усвајање Одлуке Већа приватне праксе СКС дел.бр. 87-5-7 од 22.02.2020.

Преузмите документ (34.03 KB)

Одлука - усвајање Одлуке Већа стоматолога запослених у државним установама СКС дел. бр. 92-5-12 од 29.02.2020.

Преузмите документ (72.88 KB)

Одлука - усвајање Предлога Већа приватне праксе СКС дел.бр. 87-5-8 од 22.02.2020.

Преузмите документ (40.9 KB)

Одлука - усвајање Предлога Већа приватне праксе СКС дел.бр. 87-5-11 од 22.02.2020.

Преузмите документ (36.87 KB)

Одлука - усвајање финансијских извештаја по налогу Скупштине СКС

Преузмите документ (37.97 KB)

Одлука - усвајање финансијског извештаја за 2019. год.

Преузмите документ (37.05 KB)

Одлука - усвајање финансијског плана прихода и расхода СКС за 2020 год. са ребалансом

Преузмите документ (401.13 KB)

Одлука - усвајање Одлуке Већа стоматолога запослених у државним установама СКС дел. бр. 92-5-14 од 29.02.2020.

Преузмите документ (56.64 KB)