СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 30. 11. 2019.

30. новембар 2019.

Документе можете преузети овде:

Годишњи план и програм рада СКС за 2020. годину

Преузмите документ (319.13 KB)

Одлука-Достава материјала пред седницу Скупштине

Преузмите документ (30.13 KB)

Одлука-Финансијски план за 2019. годину

Преузмите документ (316.94 KB)

Одлука-Финансирање спољне провере квалитета

Преузмите документ (32.62 KB)

Одлука-Фонд узајамне помоћи

Преузмите документ (34.57 KB)

Одлука-Измене етичког кодекса СКС

Преузмите документ (43.89 KB)

Одлука-Извештај Комисије за деф. стратегије развоја у РС

Преузмите документ (27.13 KB)

Одлука-Извештај о поступању по одлукама Скупштине СКС од 23.03.2019 год.

Преузмите документ (28.63 KB)

Одлука-Комисија за измене и допуне статута СКС

Преузмите документ (48.49 KB)

Одлука-Незапослени чланови СКС

Преузмите документ (37.06 KB)

Одлука-Ребаланс финансијског Плана прихода и расхода за 2019 год.

Преузмите документ (246.91 KB)

Одлука-Ургенције надлежним институцијама

Преузмите документ (37.05 KB)

План рада Скупштине СКС за 2020. годину

Преузмите документ (47.73 KB)

План рада Већа приватне праксе и запослених у држ. установама

Преузмите документ (29.24 KB)