Решење Министарства здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

5. јун 2015.

Решење Министарства здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

5. јун 2015.

Решење Министартсва здравља о образовању радне групе за израду правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

Председник Скупштине СКС проф. др Никола Бурић, расписао је допунске изборе за чланове Скупштине СКС који ће се одржати 09.06.2015. године

20. мај 2015.

Председник Скупштине СКС проф. др Никола Бурић, расписао је допунске изборе за чланове Скупштине СКС који ће се одржати 09.06.2015. године