Обавештење члановима са поплављених подручја који подносе молбу за помоћ

5. јули 2014.

У циљу утврђења основаности захтева, који се тичу упућивања молби, за помоћ у време елементарних непогода, обавештавају се заинтересовани да уз поднете захтеве приложе и материјалне доказе који се односе на претрпљену штету.