Веће приватне праксе Скупштине Коморе

21. јун 2014.

Веће приватне праксе Скупштине Коморе у оквиру  своје надлежности:

1) Доноси:

  • Програм рада Већа из  искључиве надлежности који им је пренела Скупштина Коморе
  • Пословник о раду Већа;

2) Бира и разрешава:

  • Председника и потпредседника Већа
  • Чланове Одбора Већа

3) Разматра:

  • Питања која су од интереса за стоматологе који обављају приватну праксу.

Већа могу именовати одборе ради детаљнијег разматрања питања о којима дају мишљења.

 

 

Одлука - избор чланова Одбора Већа приватне праксе СКС

Преузмите документ (50.16 KB)

Одлука - избор председника и потпредседника Одбора Већа СКС

Преузмите документ (56.86 KB)

Позив за седницу Већа приватне праксе Скупштине СКС заказане за 03.09.2017.

Преузмите документ (39.71 KB)

ЗАКЉУЧАК - ВЕЋЕ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ - 12.05.2018.

Преузмите документ (36.2 KB)

Одлука - Етички одбор минималне цене

Преузмите документ (41.06 KB)

Одлука - Предлог-минимални ценовник стоматолошких услуга

Преузмите документ (47.01 KB)

Одлука - Представник СКС-Канцеларија за стоматологију

Преузмите документ (42.69 KB)

План рада Већа стоматолога запослених у приватној пракси

Преузмите документ (37.47 KB)