Суд части првог степена

21. јун 2014.

Суд части првог степена има четири члана, по два члана из сваког од  Већа, а Суд части другог степена осам чланова, по четири из сваког Већа Скупштине Коморе. Судови части имају председника и  заменика председника Суда части. Заменик председника Суда части  замењује председника у случају одсутности. Чланови Суда части имају заменике  који учествују у раду у случају спречености члана Суда части. Седиште Суда части првог степена  је у седишту огранка Коморе. Седиште Суда части другог степена  је у седишту Коморе.  

Суд части првог степена утврђује повреде професионалне дужности или угледа члана Коморе, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Скупштине Коморе. Суд части првог степена за учињене  повреде из става 1 овог члана може изрећи мере утврђене законом.

 

Одлука - избор Председника и Потпредседника Судова части првог степена СКС

Преузмите документ (78.93 KB)

Одлука - избор чланова и заменика Судова части првог степена СКС

Преузмите документ (126.37 KB)