СЕДНИЦЕ УО - 18.11.2019.

19. децембар 2019.

Документа можете преузети овде:

Одлука о усвајању Закључка дел. бр. 37-3-11 и Препоруке дел. бр. 37-3-10 ИО Огранка за подручје града Београда од 13.11.2019.

Преузмите документ (47.35 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за АП Војводину дел. бр. 26-4-27 од 16.11.2019.

Преузмите документ (36.52 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за западну и централну Србију дел. бр. 75-2-14 од 08.11.2019.

Преузмите документ (40.82 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за западну и централну Србију дел. бр. 75-2-15 од 08.11.2019.

Преузмите документ (41.46 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за западну и централну Србију дел. бр. 75-2-17 од 08.11.2019.

Преузмите документ (38.8 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за југоисточну Србију и КиМ дел. бр. 13-1-20 од 07.11.2019.

Преузмите документ (38.29 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за југоисточну Србију и КиМ дел. бр. 13-1-21 од 07.11.2019.

Преузмите документ (36.67 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за југоисточну Србију и КиМ дел. бр. 13-1-22 од 07.11.2019.

Преузмите документ (35.48 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за подручје града Београда дел. бр. 37-3-9 од 13.11.2019.

Преузмите документ (39.66 KB)

Одлука о усвајању Закључка ИО Огранка за подручје града Београда дел. бр. 37-3-14 од 13.11.2019.

Преузмите документ (35.95 KB)

Одлука о усвајању Одлука Већа приватне праксе са 5. седнице одржане 02.11.2019.

Преузмите документ (43.21 KB)

Одлука о усвајању Одлука Већа стоматолога запослених у државним установама са 6. седнице одржане 26.10.2019.

Преузмите документ (44.84 KB)

Одлука о усвајању Одлуке дел. бр. 37-3-13 и препоруке дел. бр. 37-3-15 ИО Огранка за подручје града Београда од 13.11.2019.

Преузмите документ (48.7 KB)

Одлука о усвајању Одлуке ИО Огранка за западну и централну Србију дел. бр. 75-2-20 од 08.11.2019.

Преузмите документ (68.29 KB)

Одлука о усвајању Предлога листе стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада

Преузмите документ (1107.99 KB)

Одлука о усвајању рекапитуалције одлива и прилива средстава по рачунима СКС у периоду 01.01.19.-01.10.19.

Преузмите документ (38.1 KB)

Препорука о износу за издвајање на име Фонда узајамне солидарне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (38.4 KB)