СЕДНИЦЕ УО - 13.03.2023.

3. април 2023.

Документе можете преузети овде:

Одлука УО СКС дел.бр. 79-5-22-Усвајање Извештаја -Структура трошкова и Преглед планираних и реализованих расхода СКС у 2022. год. од 13.03.2023.год

Преузмите документ (48.45 KB)

Одлука УО СКС дел.бр. 79-5-23-Утврђивање Предлога ребаланса плана прихода и расхода за 2022. год. од 13.03.2023.год

Преузмите документ (209.63 KB)

Одлука УО СКС дел.бр. 79-5-34-Усвајање прегледа фин. пословања СКС за новембар и децембар 2023.год.. од 13.03.2023.год

Преузмите документ (43.95 KB)

Одлука УО СКС дел.бр. 79-5-35-Утврђивање Предлога ребаланса плана прихода и расхода за 2023. год. од 13.03.2023.год

Преузмите документ (110.5 KB)