Besplatni SEMINAR iz endodoncije “Mašinska preparacija kanala korena sa manjim brojem rotirajućih instrumenata i sekvenci”, za članove SKS upisane u Imenik Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju

17. Oktobar 2023.

Poštovani članovi Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju,

Izvršni odbor Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju SKS poziva članove upisane u Imenik Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju SKS da uzmu učešće na besplatnom SEMINARU  iz  endodoncije “Mašinska  preparacija  kanala  korena  sa  manjim  brojem rotirajućih  instrumenata  i  sekvenci”.

Seminar će se održati 21. oktobra 2023. godine, u Kragujevcu, u prostorijama sedišta Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju, Bulevar Kraljice Marije 54B/L, lokal 10, sa početkom u 12 časova.

Zdravstveni savet Srbije je akreditovao navedeni seminar pod brojem: V-1800/23-II  sa 4 boda za učesnike. 

Broj polaznika seminara je ograničen i prvih 35 prijavljenih članova iz Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju stiču pravo da učestvuju na seminaru.

Prilikom prijavljivanja molimo Vas da ostavite ime, prezime i broj licence.

Prijavu za učešće na seminaru možete poslati na mejl adresu: 

 

ogranak.kg@stomkoms.org.rs

Rok za prijavu je 17. oktobar 2023. godine, 20 časova.

 

Napomena: Zbog ograničenog broja polaznika o novim datumima organizovanja istog seminara bićete blagovremeno obavešteni.

Izvršni odbor Ogranka za zapadnu i centralnu Srbiju SKS će i u narednom periodu ogranizovati i druge vidove kontinuirane edukacije, besplatno za svoje članove. 

                                  Stomatološka komora Srbije 

 

 

.