OBAVEŠTENjE - Radno vreme

21. April 2022.

1. STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE ZA VREME VASKRŠNjEG PRAZNIKA NEĆE RADITI:

od 22.04. do 25.04.2022.godine. - prvi radni dan je UTORAK - 26.04.2022. godine.

 

2. STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE ZA VREME PRVOMAJSKOG PRAZNIKA NEĆE RADITI

02.i 03.05.2022.godine. prvi radni dan je SREDA - 04.05.2022. godine.
 

VAŠA STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE