Oglašavanje u stomatološkoj zdravstvenoj delatnosti

9. Januar 2024.

Poštovani članovi Stomatološke komore Srbije,
 
 
Obaveštavamo Vas da je navedeni  dopis  prosleđen organizatorima kontinuirane edukacije, napisan na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS i Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Dopis je pripremio Predsednik Komisije za akreditaciju KE SKS, spec.dr stom. Milomir Jelčić.