Članarina

3. Jun 2014.

Članarina od 800 dinara uplaćuje se na račun Ogranka Komore.
 
Članarinu ne plaćaju nezaposleni stomatolozi.
 
Članarinu plaćaju svi doktori stomatologije zaposleni u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, osnivači privatne prakse i zaposleni članovi doktori stomatologije koji ne obavljaju zdravstvenu delatnost.
 
Uplata članarine se vrši na račun Ogranka Komore u koji je upisan doktor stomatologije i to tako što je:
Svrha uplate - navesti mesec-e za koje se vrši uplata
Poziv na broj - ID broj ( broj iz rešenja o upisu)
Račun uplate:
- Ogranak za područje grada Beograda: 105-51035-87 kod AIK banke
- Ogranka za AP Vojvodinu: 105-530008-29 kod AIK banke
- Ogranak za zapadnu i cenctralnu Srbiju: 105-51037-81 kod AIK banke
- Ogranak za jugoistočnu Srbiju i K i M: 105-51036-84 kod AIK banke
 
Prema članu 11. stav 3., 4., i 5.  Statuta Stomatološke komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015, 107/2015, 13/2017, 43/2017, 7/2018 i 133/2020) članstvo u komori prestaje i neplaćanjem članarine.
 
Članarina za tekuću godinu izmiruje se najkasnije do 31. decembra za tu godinu.
 
Član Komore koji nije izmirio članarinu do 31. decembra tekuće godine, za tu godinu i isto ne učini nakon pisane opomene ni do 31. januara naredne godine ispisuje se iz Imenika članova Komore.
 
Potvrda o obavezi plaćanja članarine izdaje se članovima Stomatološke komore Srbije koji podnesu zahtev za izdavanje potvrde.
 

Članarina - primeri uplatnica

Uplatnica za OGRANAK ZA PODRUČJE GRADA BEOGRADA

Uplatnica za OGRANAK ZA ZAPADNU I CENTRALNU SRBIJU

Uplatnica za OGRANAK ZA AP VOJVODINU

Uplatnica za OGRANAK ZA JUGOISTOČNU SRBIJU I KIM