OBAVEZA PROMENE PODATAKA

29. Decembar 2015.

Prema članu 13. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br.107/2005, 99/2010 i 70/2017 - odluka US), član Komore je dužan da u roku od 30 dana obavesti Komoru o svim promenama o kojima se vodi evidencija. Te tako dužan je da obavesti o promenama vezanim za ime, prezime, prebivalište, zatim o sticanju naziva primarijus, nastavno-naučnog zvanja, polaganju licencnog ispita, o promeni poslodavca, o prestanku radnog odnosa, o ostavrivanju dopunskog rada, mirovanju radnog odnosa, trudničkom i sl.

Ukoliko imenovani ne obavesti Komoru o promenama, čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 dinara u skladu sa članom 53. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br.107/2005, 99/2010 i 70/2017 - odluka US).

U slučaju nastupanja promene, član Komore je dužan da ispuni i podnese Obrazac promene OP-16 Stomatološke komore Srbije, te da podnese dokaze koji potvrđuju navode iz Obrasca.

Sve potrebne zahteve i obrasce možete pronaći na sajtu Stomatološke komore Srbije ili u prostorijama iste.