АКТА КОМОРЕ

3. јули 2014.


Документа можете преузети овде:
 

СТАТУТ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015, 107/2015 и 13/2017)

Правилник о раду Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (24017.56 K)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (3251.59 KB)

Правилник о раду судова части првог степена и Суда части другог степена Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (16535.77 K)

Правилник о фонду узајамне солидарне помоћи члановима СКС

Преузмите документ (1338.7 KB)

Предлог Номенклатуре стоматолошких услуга које се пружају у приватној стоматолошкој пракси

Преузмите документ (74 KB)

Одлука Правилник о упису и вођењу Именика чланова СКС 31.03.2016

Преузмите документ (131.5 KB)

Измена Правилника о фонду узајамне солидарне помоћи члановима СКС

Преузмите документ (40.29 KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС

Преузмите документ (3687.89 KB)