Веће запослених стоматолога у државним установама

21. јун 2014.

Веће запослених стоматолога у државним  установама Скупштине Коморе у оквиру своје надлежности:

1) Доноси:

  • Програм рада Већа из искључиве надлежности који им је пренела Скупштина  Коморе
  • Пословник о раду Већа

2) Бира и разрешава:   

  • Председника и потпредседника Већа;
  • Чланове Одбора  Већа

3) Разматра:

  • Питања  која су од интереса за запослене стоматологе у државним  установама.

Већа могу именовати одборе ради детаљнијег разматрања питања о којима дају мишљења.

 

Одлука - избор чланова Одбора Већа стоматолога запослених у државним установама СКС

Преузмите документ (55.35 KB)

Одлука - избор председника и потпредседника Одбора Већа СКС

Преузмите документ (56.86 KB)

Позив за седницу Већа запослених стоматолога у државним установама Скупштине СКС заказану за 02.09.2017

Преузмите документ (48.09 KB)

Предложене промене у моделу финансирања Примарне стоматолошке заштите

Преузмите документ (404.96 KB)

Одлука о избору члана Одбора Већа стоматолога запослених у државним установама Скупштине СКС

Преузмите документ (509.61 KB)

Одлука - о избору члана Одбора већа запослених стоматолога у државним установама

Преузмите документ (33.85 KB)

Одлука - Констатује се оставка др Милене Станковић Абаџић

Преузмите документ (37.62 KB)

Одлука - Параметри квалитета за децу од 15-19 година

Преузмите документ (73.18 KB)

Одлука - Платни разреди и платне групе

Преузмите документ (90.15 KB)

Одлука - Измена правилника о номенклатури

Преузмите документ (110.75 KB)

План рада Већа стоматолога запослених у државним установама

Преузмите документ (49.47 KB)

Закључак - Подршка иницијативи за израду националног плана борбе против каријеса

Преузмите документ (48.68 KB)