ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА СЕДИШТЕ СКС И ОГРАНКЕ СКС

20. фебруар 2018.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

1. Јавно достављање врши се:

  • ако ниједан други начин достављања није могућ;
  • ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
  • у другим случајевима одређеним законом.

2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Увид у образложење решења можете извршити лично у просторијама Огранка,

 

СЕДИШТЕ СКС и ОГРАНАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА, Макензијева 81, Врачар, 11110 Београд, Србија - Радно време: 08-16 часова;

ОГРАНАК ЗА ЗАПАДНУ И ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ, Булевар Краљице Марије 54/Б/Љ, локал број 12, 34000 Крагујевац,Србија - Радно време:  08 - 16 часова;

ОГРАНАК ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ И КИМ, Булевар др Зорана Ђинђића бр.17, локал 17,  18000 Ниш, Србија - Радно време:  08 - 16 часова;

ОГРАНАК ЗА АП ВОЈВОДИНУ, Булевар ослобођења 68 б, 21000 Нови Сад, Србија - Радно време:  07 - 15 часова;