Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 2/19 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче са испоруком за потребе Стоматолошке коморе Србије.

25. март 2019.


Документ можете преузети овде:

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (660.11 KB)