Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/19 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе Стоматолошке коморе Србије

14. март 2019.


Документе можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (123.47 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (341.87 KB)