ПОКРЕЋЕ СЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

19. септембар 2018.


Документе можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.58 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (183.34 KB)