ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У НОВОМ САДУ

22. април 2024.

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуду за израду пројекта ентеријера и идејног решења са предмером радова, за уређење пословних просторија Стоматолошке коморе Србије у Новом Саду.
 
Површина пословног простора износи 104м2.
 
Уколико је потребан увид у тлоцрт пословног простора молим да се обратите захтевом на мејл адресу violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs .
.
Понуде доставити на мејл адресу referentfinanisije@stomkoms.org.rs.Крајњи рок за доставу понуда је 30.04.2024. године.
 
Стоматолошка комора Србије