Одбор коморе

23. јун 2014.

Скупштина Коморе образује одбор за праћење послова из става 2.члана 8. овог Статута, као орган Коморе.

Одбор има 4 члана, по два из сваког Већа Скупштине коморе.

На рад одбора из става 1. овог члана примењују се одредбе овог Статута о раду Управног одбора Коморе и пословника о раду Управног одбора Коморе.

Одбор разматра и прати стање и проблематику стоматолошке здравствене делатности на основу издавања, обнављања или одузимања лиценце за рад члановима Коморе, вођење именика и друге евиденције на основу законом поверених послова Комори, и предлаже неопходне мере органима Коморе.

Други органи Коморе могу образовати сталне и повремене комисије и радна тела

 

 

Одлука - избор чланова Одбора СКС

Преузмите документ (52.76 KB)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (18.35 KB)