СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 02. 12. 2023.

2. децембар 2023.

Документа можете преузети овде:

Годишњи план и програм рада СКС за 2024 годину

Преузмите документ (283.56 KB)

Листа стручних надзорника за спољњу проверу квалитета стручног рада

Преузмите документ (949.56 KB)

Одлука -Усвајање Одлуке Већа приватне праксе

Преузмите документ (77.69 KB)

Одлука-Извештај председника УО СКС

Преузмите документ (38.94 KB)

Одлука-Износ за финансирање спољне провере стручног рада

Преузмите документ (42.83 KB)

Одлука-Износ за Фонда солидарне помоћи

Преузмите документ (43.89 KB)

Одлука-Оставка др стом. Костић

Преузмите документ (44.14 KB)

Одлука-Оставка др стом. Коцић

Преузмите документ (45.33 KB)

Одлука-Усвајање Одлука Већа стоматолога запослених у државним установама

Преузмите документ (654.27 KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова стручне службе СКС

Преузмите документ (1446.44 KB)

Одлука Скупштине СКС -Усвајање измена и допуна Статута СКС дел бр.97-5-76 од 02.12.2023

Преузмите документ (57.63 KB)

Статут СКС дел.бр. 97-5-79 од 02.12.2023

Преузмите документ (2448.29 KB)