КОНТАК - ОГРАНАК ЗА АП ВОЈВОДИНУ

17. јун 2014.

Адреса:

Булевар ослобођења 68 б
21000 Нови Сад
Србија

Телефон:

+381 (0)21 6615-307

Адреса електронске поште:

ogranak.ns@stomkoms.org.rs

Радно време:  07 - 15 часова

Запослени: 

- Весна Коцић
пословни секретар;

- Тања Голубовић
технички секретар - администратор;