ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦИ

23. мај 2014.

Београд, 23.05.2014. год.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се доктори стоматологије, који чекају добијање обрасца лиценце, да су исте одштампане и да се могу подићи у надлежном огранку. Лиценца се подиже лично уз личну карту или на основу судског овлашћења или овлашћења овереног пред општинским органом .

Ово посебно напомињемо да не би долазило до враћања лица која не поседују одговарајућу документацију.

Директор

Проф. др Витомир Константиновић, с.р.