Поштовани посетиоци сајта

3. јули 2014.

Поштовани посетиоци сајта Стоматолошке коморе Србије,

Пред Вама је нова верзија сајта СКС. Циљ нам је био да унапредимо комуникацију између чланова и Коморе, олакшамо рад седишта и огранака, обогатимо сајт новим занимљивим садржајима и да представимо најважнија дешавња везана за стоматолошку струку у Србији. Циљ нам је и да сајт промовише добру клиничку праксу, подстиче легално набављање квалитетних и проверених материјала и опреме и подстиче сарадњу субјеката који учествују у свакодневној подршци стоматолошкој здравственој делатности.

Ово је прва етапа у којој ће посетиоци моћи да на сајту добију информације везане за стоматолошку струку, важна обавештења, права и обавезе чланова, едукацију, публицистику и разне новости. Посебан део сајта је посвећен пацијентима и њиховом информисању.

У другој етапи планирана је израда нове базе података везане за чланство. У тој бази ће бити ажурирани сви подаци са којима Комора и њени огранци располажу.

У трећој етапи планирано је повезивање сајта и базе података. Тада ће чланови Коморе моћи да помоћу приступне шифре добију на сајту све информације везане за њих лично, а тичу се њихових података, чланарине, бодова за континуирану едукацију, трајање лиценце,  отварању приватне праксе, нострификовању дипломе, стручном испиту и свим питањима која се тичу стоматолошке професије.

Овако амбициозан план није могуће спровести без Ваше помоћи. Молимо Вас да нам шаљете сугестије везане за садржај и изглед сајта. То је најбољи начин да сајт буде прилагођен нашим потребама.